Germinal- Özet- Emile Zola

tarafından
180
Germinal- Özet- Emile Zola

Naturalizmin en büyük temsilcilerinden olan Fransız yazar Emile Zola, Germinal isimli eserinde 19. yüzyılın Fransa’sında maden işçilerinin karşılaştığı adaletsizlikleri konu edinmiştir.
Özgürlüklerini ve hakettiklerini ücretleri almak için verdikleri mücadele hayatlarının içler acısı bir hal almasına sebep olur.
Kitabın başkahramanı Etienne, sosyalist fikirli bir işçidir ve bu maden işçileri arasında işe başlar. Maheu, tam 7 çocuğu olan bir babadır. Çocuklarını doyurabilmesinin tek yolu bu maden işidir. 8 yaşını doldurunca madende çalışmaya başlamış ve hayatı boyunca az miktarda güneş görmüştür. Hayatı da işi gibi karanlık olan Maheu, çok zor işini yapsa da şirket onu hiçbir şekilde emekli etmeye yanaşmaz.
Sabah 4, öğleden sonra 3’ e kadar, yeraltında 554 metre kadar derinlikte geçen yaşantıların, acımasız hayat koşulları altında nasıl ezildiği açıkça ortaya serilmiştir. Etienne, Maheu’nun evinde bir odayı kiralar ve kadının kızına aşık olur.
Ve bu kısır döngüde bir gün grev başlar. Ancak bu grev sadece Montusa’ da değil büyük bir alana yayılır. Bu baş kaldırıya Etiene liderlik eder. Hak ve adalet arayışı içerisinde geçen bu sürede işçiler; hak edişlerini, ücretlerindeki yetersizlikleri ve nasıl zor koşullarda yaşam sürdüklerini dile getirirler.
Fakir halk istekleri karşılanmayınca sokağa dökülür ancak zenginlerin insafsız ve vurdumduymaz halleri okuyucuyu neredeyse çılgına çevirecektir.
Bu kargaşada maden ocağı işletmelerinden biri kapanır ve işçilerin hak arayışı durmaz. İşletme sahipleri askerden yardım ister ve çıkan karmaşada açılan ateş sonucu Maheu ölür.
Daha fazla sorun çıkmasın diye işletmelerden biri açılır ve işçiler çalışmaya devam eder. Anne Maheu çocuklarına bakmak için madende çalışmaya başlar ve insanların topraktan geldiğini ve bu toprağın insana yine ekmek olduğunu ve yine toprakta can vermek üzere ömürlerini burada geçirdiklerini düşünür.
Kitaba isim olan Germinal kelimesinin manası tohumdur. İnsanların bugün yaptığı çalışmalar bir tohumdur ve gelecekte yalnız bu tohumun meyvesi yenilebilir. Bu sebeple atılan adımlar çok kıymetlidir. Emile Zola aslında burada zenginlik ya da fakirliği konu edinmemiştir. Onun asıl eleştirdiği konu tamamen sistemdir.
Goriot Baba- Kitap İncelemesi-H.D.Balzac