Beyaz Zambaklar Ülkesinde Kitap Özeti

tarafından
168
Beyaz Zambaklar Ülkesinde Kitap Özeti

Petrov’un Beyaz Zambaklar Ülkesinde adlı kitabı, Mustafa Kemal Atatürk zamanında Türkçeye çevrildi. Atatürk kitabı okuyup, hayran kalmıştı. Okullardaki müfredata dahil edilmesini istedi. O dönemlerde, Kuran-ı Kerim’in ardından en çok okunan eser; bu kitap olmuştu.

Kitapta; imkânsızlığa, yoksulluğa ve iklimin elverişsizliğine rağmen, bazı aydınların önderliğinde; ülkeleri olan Finlandiya’yı, nasıl geri kalmışlıktan ve diğer tüm olumsuzluklardan kurtardıkları anlatılıyor. Eser tamamen ders verici niteliktedir.

Bataklık ve kayalıklardan oluşan 2 milyon nüfuslu Finlandiya’nın; subay, yazar, din adamları ve yerli halk gibi tüm insanların dayanışması anlatılır. Bu dayanışma ülkelerini kalkındırmalarını sağlayacaktır. Kitaptaki ana karakter Snelman’dır.

Finlandiya, 1811’e kadar İsveç’in hâkimiyetinde kalır. Sanat, ticaret, okullar, iktidar ve kilise İsveçliler tarafından ele geçirilmiş durumdaydı. Aydın kesimin tamamı; öğretmenler, subaylar ve doktorlar vb. İsveçliydi. Bu İsveçliler, Finlandiya halkını küçük görüyorlardı. Çok kibirliydiler. Tüm bu durumlar, Finlandiyalıları olumsuz yönde etkiliyordu. Kültürel açıdan da köreliyorlardı. Uzun yıllar kültürel olarak gelişme gösterdikleri tek konu, okuma yazma öğrenmekti.

Rusya 1808’de Finlandiya’nın hemen hemen yarısını himayesine aldı. Rus Çarı da, eskiden sahip oldukları haklara dokunmayacağına dair sözler verdi. Bu olay sayesinde Finlandiyalılar kendilerini geliştirme fırsatını yakaladılar. Kendi ülkelerine ait olan Fin Kültürünü geliştirmek için ellerinden geleni yapmaya başladılar. Bunun için kendilerine bir önder seçtiler. Görevi Johan Wilhelm Snelman’a verdiler.

Snelman, Finlandiyalı aydınlardan biriydi. Ülkesinin gelişmesi ve kültürlerinin yayılması için seferber oldu. İlk yaptığı şey aydın kesimle konuşmaktı. Aydın olmak demek; halkın hor görülmesi olmadığını, en az kendileri kadar halkın da bilgilenmeye ihtiyacı olduğunu, halkı eğitmek için ellerinden geleni yapmaları gerektiğini söyledi. Alt tabakadaki insanların, iyi bir hayat sürmeleri için eğitilmeye ihtiyacı olduklarını dile getirdi. Aydın kesimle konuştuktan sonra, öğretmenlerle konuşmaya karar verdi. Bütün yaz öğretmenlere konferanslar verdi. Onlara, işlerini nasıl yapmaları gerektiği konusunda konuşmalar yaptı. Din adamlarını da hedefine almıştı. Dinsiz bir halk oluşursa; kutsal değerler de ölür ve insanlar umutlarını kaybeder diye düşünüyordu. Din adamları ile halkı bir araya getirip onlara inanç aşılamalarını sağladı. Din adamları insanlara inançlı olmanın önemini anlatırken, diğer kavramları küçümsemediler. Zekâ, bilim, zevk, hayat ve sanat gibi kavramların gerekliliğini de savundular.

Bu sürede Finlandiya ve Rusya’nın ortak kararı ile 1816’da yeni bir anayasa çıkarıldı. Parlamento yeniden devreye girmiş oldu. Finlandiya’nın çoğu kesiminden, Helsinki’ye devlet memurları gelmeye başladı. İsveçli memurlar, yerini Finlandiyalı memurlara bıraktılar. Snelman memurlara da ulaştı. Memurlardan, vatandaşların yasalara saygılı olması ve onların adalet vicdanına sahip olmaları için ellerinden geleni yapmalarını istedi.

Ordu da değişikliklere uğradı. İsveçli askerler; içki içen, kaba davranan ve halkla ilgilenmeyen insanlardı. Snelman, yeni Finlandiyalı askerlere konferanslar düzenledi. Askeri eğitimin önemi ve nasıl olması gerektiğini onlara öğretti.

Toplumun en alt kesiminden, en üst kesimine kadar hemen herkes, ülkesi için çaba gösterdi. Köklü değişiklikler yaptılar. Bataklık ve kayalık ülkesi diye bahsedilen Finlandiya; tarım yapmaya, kültürlü bir devlet olmaya başladı, eğitim ve refah düzeyi yükseldi.

Grigory Petrov’un Beyaz Zambaklar Ülkesinde isimli kitabını PDF e-kitap olarak indirerek okuyabilir, Beyaz Zambaklar Ülkesinde kitap özeti yazımızdan derslerinizde ve ödevlerinizde faydalanabilirsiniz.