Yazarı :MEGEP

Fon, ışık, dekorasyon ve kompozisyon gibi düzenlemelerin fotoğrafı çekilecek
konunun özelliğine göre yapılabildiği, içinde tüm çekim elemanlarını barındıran, kapalı
ortamlara fotoğraf stüdyosu, bu tür ortamlarda yapılan fotoğraf çekimlerine de, stüdyo
fotoğrafı denir.
Stüdyo fotoğrafçılığında teknik bilginin yanı sıra estetik kurgu, anlatım, karşılaşılan
sorunların çözülmesi, durum değerlendirme gibi bir takım yeteneklere, güzel sanatların temel
ögeleri olan kompozisyon, ışık ve anatomi bilgisine, insan ilişkilerinde başarılı olma
becerisine sahip olmayı gerektirir. Stüdyo fotoğrafçılığı sürekli hayatımızda olan bir daldır.
Her gün karşılaştığımız reklam fotoğrafları, afişler, billboardlar, posterler bu çalışmanın
sonuçları olarak hayatımızda yer almaktadır.

En Çok Okunan Kitaplar :  Farklı Mesafelerdeki Konuların Çekimi