Yazarı :Geoffrey Chaucer

Chaucerın olgunluk dönemi ürünü olan Canterbury Hikâyeleri, neredeyse bütün çağların en yaygın edebi formu olan bir çerçeve öykü içinde öyküler dizisi örneğine uygun olarak tasarlanmıştır. Dilindeki ve anlatımındaki olgunluğun yanı sıra, öyküleri değişik kişilerin anlatması, bu kişilerin betimlenmesindeki canlılık ve anlatıcıyla öyküsü arasındaki ilişkilerin de verilmesi gibi özellikleri, yapıtı benzeri dizi öykülerden ayırmaktadır. Canterbury Hikâyeleri, Chaucerin öngördüğü hacme ulaşamamış olmasına rağmen, yine de dev bir yapıttır. İngiliz edebiyatının bu temel başyapıtı, eski İngilizce aslından yapılan tam metin çevirisiyle, ilk kez Türkçede.

En Çok Okunan Kitaplar :  Uykuda Sevilen Kızlar