Yazarı :Tamer KAVURAN

Sanat ve bilimdeki gerçekliğin ve insanlık için her iki alanında öneminin belirlen- meye çalışıldığı bu araştırma, betimsel verilerden oluşmaktadır. Araştırma konusu, ilgili bilimsel yayınların listesini içeren indeks ve özlerin taranması ve kütüphane koleksiyonla- rının taranması ile betimlenmeye çalışılmıştır. Sanat ve Bilimdeki gerçeklik kavramlarının insanlık tarihinin her döneminde fark- lılıklar gösterse de insanlık için her iki alanında gerekli ve önemli olduğu sonucuna varıl- mıştır. Ayrıca sanatın anlaşılmasında ve insandaki estetik duyarlığın gelişmesinde sanat eğitiminin önemi de bu araştırma ile belirlenmiştir. Anahtar Kelimeler: Sanat, Sanatçı, Bilim, Gerçeklik, Sanat Eğitimi.

En Çok Okunan Kitaplar :  Bizans İmparatorluğunda Ticaret, Sanat ve Zanaat