Yazarı :Yılmaz Karakoyunlu

Adnan Beyin sesinde gençliğinin hayıflanmış hatıralarına dönmek isteyen arzulu özleyiş vardı. Bahar sabahlarında kısrakları ovaya salan kahyanın cakalı yürüyüşünü hep hayranlıkla hissetmiş, bu kısrakların sırtında sınırsızlığın hazzını duymak istemişti. Beyaz kısrağın taze bir kız gibi ovada salındığını gözlerinin önüne getirdi. Bu kısrağın gözlerinde mor bakışlı şafakların billur kaselerini gördüğünü söylerdi.
(…)
Kısrakların zorla ahırlara konuluşunu hala içime sindirebilmiş değilim. Hürriyete susamış yelelerin nasıl savrulduğu gözlerimin önünden hiç gitmedi. Hürriyet tutkunluğumun ilk heyecanını o ovalarda şahlanan yorgun mayısın kısraklarından almıştım.
Yılmaz Karakoyunlu Yorgun Mayıs Kısraklarında Cumhuriyetin kuruluş yıllarından 1960a kadar uzanan bir dönemi romanlaştırmış. Olaylar gerçek… Karakayonlunun kıvrak anlatımıyla kaleme aldığı hüzünler, acılar, sevinçler de gerçek… Ya aşklar, aşklar da gerçek… Nazım Hikmetin, Yahya Kemalin, Adnan Menderesin aşkları… Ve gerçek olan iki şey daha var: mahpusluklar ve idamlar…

En Çok Okunan Kitaplar :  Amy ve Roger'ın Efsanevi Yolculuğu