Yazarı :Ahmed Hulusi

İsmi “ALLÂH” olarak tanıtılanın, algıladığımız bo- yuttaki en büyük mucizesi bana göre “beyin”dir! İnsanlık henüz bu mucizeyi değerlendirmekten çok uzaktır! Bu ko- nudaki pek çok tespitlerimizi henüz yazabilme imkânımız yoktur maalesef. Zira yirmi-otuz yıl önce yazdıklarımız, bugün daha yeni yeni konuşulmaya başlanmıştır.
Zaman ve mekân, esasen insan beyninin algılama sistemine göre vardır!
İnsan gerçekte salt bir düşünceden ibarettir! “Allâh” yaratısı veritabanının kendisinde açığa çıkarttıklarının so- nuçlarını her an yaşamakta olan bir kuldur insan!
Herkes kendisinden açığa çıkanların sonuçlarını âhiretinde kesinlikle yaşayacaktır! Bu çok önemli ger- çek dolayısıyla da herkesin “SÜNNETULLÂH” denilen ve “DİN” olarak tanımlanmış olan değişmez “Evrensel Sistem ve Düzen”i, değişmez evrensel yasaları çok iyi öğ- renmesi gereklidir, kendi geleceği dolayısıyla

En Çok Okunan Kitaplar :  Hızır Dokunsun Dualarına