Yazarı :Merdan Yanardağ

Dünyada ve Türkiyede Postmodern Gericiliğin Ortak Kökleri…
George W. Bushun, bazı siyaset bilimciler tarafından darbe olarak da nitelendirilen bir seçimle (20 Ocak 2001) ABD başkanlığına getirilmesi, aynı zamanda yeni muhafazakârların da Hıristiyan köktencilerle ittifak halinde ilk kez ve doğrudan iktidara ulaşmalarını sağlıyordu. Ancak, yeni muhafazakârların Amerikan elitinin üzerindeki etkinliği Bush yönetimiyle sınırlı tutulamayacak bir çapa ve tarihsel derinliğe sahipti. Kökleri 1960lı yıllara kadar gidiyordu.
Türkiyede de Recep Tayyip Erdoğan darbe olarak nitelendirilen bir seçimle başbakan oldu. Böylece ılımlı İslam denilen bir siyasal İslamcı hareket Türkiyede ilk kez doğrudan iktidara ulaşıyordu. Tıpkı ABDde olduğu gibi onların da kökleri 1960lı yıllara kadar gidiyordu. İşte bu bağlantılar nedeniyle AKPnin ortaya attığı muhafazakâr demokrasi kavramı Avrupa muhafazakârlığından çok, Amerikan yeni muhafazakârlığına daha yakın.
Merdan Yanardağ elinizdeki çalışmada, ABD ve Türkiyenin iç-dış politikasının yeniden yapılanmasında önemli rol oynayan yeni muhafazakârlık konusunu felsefi, siyasal, tarihsel ve örgütsel düzeylerde ele alıyor.

En Çok Okunan Kitaplar :  İmamın Ordusu