Yazarı :Honore De Balzac

Yaşamda Bir Başlangıç, Balzacın (1799-1850) bir olgunluk dönemi yapıtı. Dev yapıtı İnsanlık Güldürüsünü oluşturan 88 parçadan biri. Bu parçaların ancak üçte birinin dilimize çevrilmiş olduğunu düşünürsek, ilk kez Türkçeye çevrilen Yaşamda Bir Başlangıç Türk okuru için Balzacı tanımada yeni bir adım. Bu kitabı Goriot Baba gibi, Eugenie Grandet gibi, Vadideki Zambak gibi başı ve sonu olan, kendi kahramanını yaratan, Balzacın nesnel gözlemine, karakter açımlamalarına tanıklık eden bir çalışma, bağımsız bir roman olarak görebileceğimiz gibi, onu İnsanlık Güldürüsüne bağlayan karakterlerle ve başka öğelerle bu anıt romana bir alt başlık gibi de düşünebiliriz.

En Çok Okunan Kitaplar :  Argol Şatosunda