Yazarı :Elif Tekin

Günümüzde, Amerika Birleşik Dev­

letten ve Kanada gibi gelişmiş ülkelerde özel

gereksım m! i çocukların eğitimlerinin kimi

durumlarda alı özel sınıflarda, çoğu durumda ise

normal sınıflarda gerçek]eştinldiğı görülmekte­

dir Bu ortamlarda çalışan öğretmen ve eğiticiler

deneysel araştırmalarla geçerliliği sağlanan

etkili ve venmlı uygulamalı davranış analizi,

sınıf kontrolü ve etkili öğretim yöntemleri gibi

değişik öğretim stratejileri arayışlarını sürdür­

mektedirler

En Çok Okunan Kitaplar :  Tatil Kitabı 3. Sınıfa Hazırlık