Yazarı :Doç. Dr. Selim Akyokuş

XML açılımı Extensible Markup Language (Genişleyebilir İşaretleme Dili)’dir.

XML, elektronik ticaret, elektronik veri değişimi, terdarik zinciri bütünleştirmesi,

veri yönetimi, akıllı arama makinaları gibi bir çok alanda stratejik bir araç olarak

kullanılacak basit ve esnek metin biçimi teknolojisidir. XML’in özellikleri veri yapılarını,

içeriklerini ve kavramlarını platform, şirket ve dilden bağımsız bir yapıda temsiline

imkan vermektedir. XML uygulamalarımıza özel kendi işaretleme dilleri tanımlamamızı

sağlayan bir meta dildir.

En Çok Okunan Kitaplar :  Anakartlar