Yazarı :Anonim

Daha önce matbaanın, radyonun ve televizyonun gündelik yaşamda yarattıkları

devrimlerin bir benzerini bugün internet gerçekleştiriyor. İnternet henüz emekleme

aşamasında, ama daha şimdiden dünyayı değiştiriyor. Bugün, ABD deki 1000 den

fazla kasabanın ve kentin homepage i , internet de bir sitesi var. 200’den fazlasının

şimdiden, birbirine bağlanmış bilgisayarlar kullanarak hayata geçirmeyi planladıkları

yerel siyasi enformasyon yurttaş ağı ( civic networking) projeleri var. Sadece Hollanda

da, altmış kasaba bilgisayar aracılığıyla iletişimi benimsemiş durumda ve bir çeşit

yurttaş ağına sahip.

En Çok Okunan Kitaplar :  C++ Ders Notları