Yazarı :Kadir Has Üniversitesi

docx / Word belgesi

Belli bir alanda birbirleriyle ilişkili olarak düzenlenmiş tablolardan oluşan veriler

topluluğudur. Aynı zamanda genel amacı bilgi saklama, depolama ve isteğe göre

kullanıcıların bilgiyi yeniden düzenlemek ve güncelleştirmeye yarar. Bilgi, birey ya

da organizasyon için önemli olan herhangi bir şey olabilir.

İyi bir veritabanının özellikleri:

Veriler hızlı ve kolay girilebilmeli

Güvenli bir şekilde saklanmalı

İstenildiği şekilde ve kolay sorgulanmalı.