Yazarı :Kolektif

İlk dört cildi yayınevimizce basılan Uluslararası İlişkiler Tarihi kitabının bu 5. cildi Ali Rıza Dırık tarafından Rusça aslından çevrilerek hazırlanmış ve böylece ilk kez Türkçeye kazandırılmıştır. Daha önce yayınlanan ilk dört cilt ile insanlık tarihinin 3500 yıllık evresi uluslar arası ilişkiler etrafında anlatılarak 1939 yılına dek gelinmişti. 1939-1945 yıllarını kapsayan tarihsel süreç, uluslararası sistemdeki güçler dengesi, sınıf mücadeleleri, devlet ve toplum düzeyindeki gelişmeler 5. ciltte birbirine bağlanarak anlatılıyor.
Almanyanın Polanyayı işgal ettiği 1 Eylül 1939 ile Sovyet ordularının Berlini ele geçirmesi ve Almanyanın koşulsuz teslimiyle savaşın sona erdiği 8 Mayıs 1945 tarihine kadar geçen sürece tanık olacak; bu dönemin kapsamlı bir analizini okuyacaksınız. Kapsamı bakımından bir kaynak kitap olma özelliği gösteren Uluslararası İlişkiler Tarihi yalnızca konuya özel olarak ilgi duyan okur için değil, tüm okurlar için önemli bir boşluğu dolduracaktır.

En Çok Okunan Kitaplar :  Saklı Seçilmişler