Yazarı :Halil Seyidoğlu

Uluslararası İktisat’ın Kapsamı
Dünyada hiçbir toplum tek başına yaşamamakta, tüm ülkeler aynı dünyayı paylaşmaktadırlar. İrili ufaklı ülkelerin oluşturdukları bu topluma dünya toplumu ya da uluslararası toplum adı verilir. Bugün uluslararası topluma üye ülkelerin sayısı iki yüz dolaylarındadır.
Ülkeler, nüfus ve coğrafi özelliklerinin yanında sosyal, siyasal ve ekonomik yapı, tarihsel geçmiş, ekonomik gelişme, kültür ve benzeri özellikler yönünden de birbirinden farklılık gösterirler. Ama hepsi aynı dünyada yaşamakta ve aynı dünyanın kaynaklarını kullanmaktadır.

En Çok Okunan Kitaplar :  ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ