Yazarı :Kerem ALTIPARMAK

İnsan hakları ile kamu yönetimi arasındaki ilişki her zaman için çelişkileri içinde
taşıyan bir ilişkidir. Yürütme insan hakları ihlallerinin aktif öznesidir. Ama öte yandan, hem
ahlaki hem de hukuksal açıdan bakıldığında, insan haklarını korumak ve geliştirmek de
yönetimin asli görevlerinden biridir

En Çok Okunan Kitaplar :  Türkiye’de İnsan Haklarıİdari Yapılanması