Yazarı :Anayasa

İnsan haklarının ulusal idari mekanizmalarla korunması, desteklenmesi ve
geliştirilmesi Türkiye için yeni bir konu değildir. Gerçekten de Türkiye, dünyada idari
yapılanması içinde insan hakları birimlerine sayıca en çok yer veren ülkelerden biridir. Ne var
ki, bu birimlerin oluşumunun bağımsız olmadığı ve faaliyetlerinin yetersiz olduğu düşüncesi
“ulusal insan hakları kurumu” ihtiyacının bizzat Başbakanlık İnsan Hakları Başkanı
tarafından dile getirilmesine neden olmuştur

En Çok Okunan Kitaplar :  YENİ HSYK’DAN YENİ İLKELER