Yazarı :Mehmet Rami Ayas

Temel dinî tecrübenin ifadelerinden biri olan sosyolojik tezahür, sırf dinî zümreler olarak ortaya çıkmakta; ümmetler içerisinde ortaya çıkan mezhep ve tarikatler de, din sosyolojisi açısından, gözlem ve araştırma konusu olmaktadır. Türkiyede din sosyolojisi alanında yapılan ilk doktora tezi olma özelliğini de taşıyan kitap, Anadoluda ortaya çıkan ilk dinî-tasavvufî zümreleşmeleri mercek altına alıyor.

En Çok Okunan Kitaplar :  Mesnevi Cilt 2