Yazarı :Tevfik Çavdar

Türkiye, söylendiği gibi, liberal ekonomi politikalarıyla, 1980den sonra tanışmamıştır. Liberalizmin kökenleri yüz otuz yıl öncesine dayanır. Sadrazam Ali Paşa 1866lı yıllarda Padişah Abdülazize Mülkiyete hürriyet veriniz diye yakarmıştır. Bu yakarış, Osmanlı evreninde liberalizmin ilk köşe taşıdır.
Tevfik Çavdar, bu yapıtında son yüzelli yılın ekonomi düşünce tarihi ve politikalarını ele alarak, liberal ekonomik düşünceyle iktisadi hayata devletin müdahelesini öne çıkaran politikalar arasında sürekli bir çatışmanın genel hatları üzerinde durmakta, Ohannes Paşa, M. Cavit Bey, Ahmet Mithattan günümüze liberal ekonomik görüşleri de ayrıntılı bir biçimde ele alarak, bugüne değin bilinmeyen eser ve makaleleri yeniden gündeme getirmektedir.

En Çok Okunan Kitaplar :  Tehlikeli Rüyalar Görme Yılı