Yazarı :Çigdem Dereboy & Ferhan Dereboy

Adolesan Dönemde Fiziksel Büyüme ve Gelişim, Pınar Okyay ve Filiz Ergin
Türkiyede Çocukluktan Geç Ergenliğe Bağlanma Örüntüsü, Nebi Sümer
Türkiyede ergenlikte bilişsel gelişim çalışmaları,* Müge Artar
Ergenlerde cinsellik:* cinsel davranışlar ve cinsel bilgi kaynakları, Saniye Korkmaz Çetin
Türk Gençlerinde Cinsel Yönelim Çalışmaları, Mehmet Eskin
Türkiyede Gençlerde Benlik Saygısı, Füsun Çuhadaroğlu Çetin ve Devrim Akdemir
Türk Gençlerinde Kimlik Gelişimi ve Kimlik Sorunları, Ferhan Dereboy ve Nermin Çelen
Kültür Bağlamında Benlik ve Gençlerde Benlik Kurguları, Hacer Harlak
Ergen Gelişimi ve Ruhsal Sorunları Profili Araştırmaları, Çiğdem Dereboy
*
II. KISIM: TOPLUMSAL SÜREÇLER
Türk Gençlerinin Eğitim ve İstihdama Erişimi, Sinan Zeyneloğlu
Ergenlik Döneminde Değerler ve Dini İnançlar, Hacer Harlak
Gençlik nereye gidiyor? Otoriteryen tutumlar üzerine yapılan çalışmalar, Ruken Akar-Vural, Adnan Gümüş ve Müfit Gömleksiz
Çocuk İşçiliğinin Psikososyal Sonuçları, Tezan Bildik
Göç Sürecinde Ergenler, Beril Tufan ve Tarık Tuncay
Gençlik ve Görsel Medya: Televizyon, Reklam, İnternet, Hasan Akbulut
Cinsellik ve Cinsel Tutumlar, Veli Duyan
Türkiyede Cinsel Eğitim Uygulamaları, Figen Çok
Türkiyede Çocuk ve Ergenlere Yönelik Cinsel Şiddet, Ayten Zara ve Barış Özgen Şensoy
III. KISIM: RUHSAL SORUNLAR
Günümüz Gençlerinde Depresyonu Anlamak: Bu Alanda Ülkemizde Yapılan Çalışmalar, Müge Tamar ve Önder Öztürk
Ülkemizdeki Gençlerde Anksiyete, Elvan İşeri
Türkiyede Ergenlerde Sınav Kaygısı na İlişkin Yapılmış Çalışmalar, Filiz Adana ve Hülya Arslantaş
Türk Gençlerinde Somatoform Bozukluklar ve Stigmatizasyon, Berna Pehlivantürk
Gençlik Stresle Nasıl Baş Ediyor? Baş Etme Yöntemini Etkileyen Risk ve Koruyucu Etmenler Nelerdir? Besti Üstün ve Burcu Arkan
Türkiyede Yapılan Ergenlik Dönemi Aleksitimi Çalışmaları, İrem Motan
Türkiyede Ergenlerde Yapılan İntihar Davranışı ve Kendini Yaralama Davranışı Çalışmaları, Bedriye Öncü ve Ömer Faruk Akça
Ergenlerde Öfke ve Şiddet, Tuncer Saydanoğlu ve Bülent Coşkun
Ergenlerde Madde Kullanımı ve Bağımlılık, Kültegin Ögel
IV. KISIM: GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
Genel Değerlendirme ve Sonuç: Ne biliyoruz? Ne bilmiyoruz?* Mehmet Eskin, Çiğdem Dereboy, Hacer Harlak ve Ferhan Dereboy

En Çok Okunan Kitaplar :  Yöntem Üzerine Konuşma