Yazarı :Metin Heper

Uluslararası bilim camiasında tanınmış siyaset bilimcilerimizden Metin Heper, Türkiyede Devlet Geleneği adlı kitabıyla son derece önemli bir çalışmaya imza atıyor. Özgün baskısı İngilterede yayımlanmış olan bu kitapta aşkın devlet geleneğinin Türk siyasal hayatını ne şekilde etkilediği incelenmektedir. Heper, Türkiyenin siyasal hayatının irdelenmesinde yaygın olarak kullanılan merkez-çevre yaklaşımını tamamlayıcı bir bakış açısı sunmaktadır.
Heper, basit bir şekilde olayları anlatmakta ziyade o olayları, Türklerin Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyetindeki siyasal denemelerinden esinlenerek oluşturduğu kuramsal analiz ile ilişkilendirerek sunmaktadır.
William Hale, Asian Affairs, 1986
Bu kitap, hem Türkiyedeki politikacılar hem de bu ülke hakkında dışarıdan ahkâm kesenler için mecburi okuma olmalıdır. Bernard Burrows, International Affairs, 1986;
Heperin irdelemeleri öğretici…. Heper, yeni sonuçlara varılabilmesini sağlayan bir kuramsal çerçeve açısından Türkiyenin siyasal hayatını inceliyor.
Walter Weiker, Middle East Studies Association of North America Bulletin, 1987;
Heper, burada orijinal bir tez ile bilim aleminin karşısına çıkıyor ve … Türkiyenin siyasal hayatı ile ilgili bazı basmakalıp görüşleri sorguluyor.
Brian W. Beeley, BRISMES Bulletin, 1988.

En Çok Okunan Kitaplar :  1920 Yılı ve Sol Muhalefet: Yeşil Ordu Cemiyeti, Hafi -gizli- Türkiye Komünist Partisi, Türkiye Halk İştirakiyun Fırkası, (Resmi) Türkiye Komünist Fırkası