Yazarı :İlber Ortaylı

Konumuz isminden de anlaşılacağı üzere Osmanlı teşkilat tarihidir. Modern Türkiye idaresinin oluşumu altı yüzyıllık ömrü olan bu imparatorluğun tarihini incelemekle anlaşılabilir: Bu isimden sadece Osmanlı Devletinin bürokratik örgüt şerna­ larının ve örgüt fonksiyonlarının anlatılacağı biçiminde bir so­ nuç da çıkarılmamalıdır. Çünkü Osmanlı teşkilatı; kentlerin, kırsal bölgelerin yani ülkenin tüm iktisadi-sosyal sisteminin incelenmesini içeren bir kavramdır. Bu nitelik, kuşkusuz sırf Osmanlı ülkelerinin tarihine özgü değildir. Her ülkenin tarihini incelemek için böyle yapmak gerekir.

En Çok Okunan Kitaplar :  Yanılsama ve Gerçeklik