Yazarı :Ahmet Yaşar Ocak

Alanında otorite olarak kabul edilen Ahmet Yaşar Ocakın Türkiye Sosyal Tarihinde İslamın yerine dair önemli bir çalışma. Ocak bu kitabında, 13. yüzyıldan başlayarak, görünürde siyasal ve kültüreş, ama temelinde Cumhuriyetin kuruluşundan beri üstü kapatılan, merkezle çevre arasında İslamla bir tür gecikmiş satıhaltı hesaplaşmanın yaşandığı günümüze kadar süregelen Türkiye tarihinde İslamın sergilediği panoramayı gözler önüne seriyor.
Türkiye Selçukluları ve Osmanlıda İslam, İslami Bilimler ve Modernleşme, Günümüz Türkiyesinde İslami Düşünce, İslam Mitolojisi gibi makalelerin yanında, Kesikbaş, Tenasüh (Reenkarnasyon), Zendeka ve İlhad başlıkları altında üzerinde çok konuşulan ama bilgi sahibi olunmayan mevzulara açıklık getiriyor.
Kitap, Bernard Lewisin tabiriyle başka hiçbir Müslüman millette olmadığı kadar benliğini İslama gömmüş bir milletin bu dinin kendi siyasal, toplumsal, kültürel yaşantısında ve özellikle de davranışlarını yönlendiren zihinsel dünyasındaki macerasını anlamaya hasredilmiş tespitlerden ve yorumlardan oluşuyor.

En Çok Okunan Kitaplar :  Cante Jondo Şiiri