Yazarı :İsmail Cem

Bu kitabın amacı, 21. Yüzyıl Türkiyesinin, insanlığın büyük yürüyüşüne getirebileceği özgün katkıyı dış siyaset alanında irdelemektir.
Türkiye, Avrupa, Avrasyayı, öncelikle anıların paylaşıldığı bir kitap olarak öngörmedim. Daha çok, değerlendirmelerimden, gözlemlerden, konuşma ve demeçlerden, yabancı basında yayınlanmış yazılarımdan oluşuyor. Bu kitabımın özelliği, Dışişleri
Bakanı olarak (1997-2002) yaşadığım olaylardan, geliştirdiğim düşüncelerden, uyguladığım politikalardan hareketle gerçekleşmiş olması. Bu birikimden yola çıkarak geçmişin ve geleceğin değerlendirmesini yapmaya çalıştım; Türkiyenin yenileşme sürecine dış siyasetin katkısını inceledim. Siyaset ve dış siyaset üzerine çalışanlarla, kendi deneyimimi, dünyaya ve Türkiyeye bakışımı, vizyonumu paylaştım…

En Çok Okunan Kitaplar :  Batırılan Bir Ülke Nasıl Kurtarılır?