Yazarı :Selman Çıkmaz

Türklerin bilim alanına olan katkıları oldukça eskilere dayanır. İslam dininin temsilcisi olarak, doğu uygarlığının gelişmesinde ve yayılmasında çok önemli rol oynamışlardır. Fakat, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde Türk hekimleri Arapça- Farsça dillerinin etkisinde kalmışlar ve bu dillere ait terimleri kullanmışlardır. Tıp eğitimde de Doğu dillerini tercih etmişlerdir. Arapça-Farsça olarak çok sayıda tercüme niteliğinde eserler sunmuşlardır. Bunun yanında az da olsa Türkçe telif kitaplar da yazmışlardır. XIX. yüzyıla kadar Arapça ve Farsça’nın bu etkisi artarak devam etmiştir. Sonuçta da ortaya, kökenleri bu iki dile dayanan çok sayıda tıp terimi çıkmıştır.

En Çok Okunan Kitaplar :  Büyücünün İlk Kuralı 1. Kısım