Yazarı :Deniz Onur Erman

Uygarlığın erken dönemlerindeki hemen hemen tek plastik malzeme olması nedeniyle

seramik ürünler, insanların yaşamında önemli yer tutmaktadır. Türklerin İslamiyet’i kabulü ve

daha yerleşik düzende yaşamaya başlamalarıyla, seramik sanatında da önemli gelişmeler

sağlanmaya başlanmıştır. Türklerin Anadolu’yu ele geçirmesinden sonra seramik sanatı, bu

bölgede 8.000 yıldır süregelen geleneği de bünyesine katmış ve yepyeni bir boyut

kazanmıştır. Bu sentezin sonucunda özellikle Kütahya ve Çanakkale önemli seramik üretim

merkezleri hâline gelmiş, çini yanında hayvan şekilli kaplar Çanakkale seramiklerinin simgesi

olmuştur. Yine de, Osmanlı seramik sanatının doruk noktası İznik’tir. Bu üretim merkezleri

zaman içinde gerilemiş ve ışıltısını kaybetmiştir. Ancak Cumhuriyet ile Türk Seramik Sanatı

yepyeni bir döneme girmiş ve gerek eski Anadolu Medeniyetleri, gerek ise Türk-İslam

geleneğinden gelen birikimi harmanlayarak gelişimini sürdürmüştür.

En Çok Okunan Kitaplar :  Cracking