Yazarı :MEB

1- Hun Sanatı …………………………………………………………………………………………………………………………………

2- Göktürk Sanatı …………………………………………………………………………………………………………………………..

3- Uygur Sanatı ………………………………………………………………………………………………………………………………

4- İslamiyet Sonrası Türk Sanatı ………………………………………………………………………………………………………

II. ÜNİTE: CUMHURİYET DÖNEMİ ÖNCESİ TÜRK RESİM, HEYKEL SANATI

1- Selçuklu Dönemi Minyatür ve Heykel Sanatı …………………………………………………………………………………

2- Beylikler Döneminde Anadolu’da İki ve Üç boyutlu Sanat Eserleri ………………………………………………….

3- Osmanlı Dönemi Minyatür Sanatı ………………………………………………………………………………………………..

4- Osmanlıda Mimari ve Mimaride Kullanılan İki ve Üç boyutlu Sanat Eserleri …………………………………….

III. ÜNİTE: BATI TESİRİ ALTINDAKİ TÜRK RESMİ VE BATIYA AÇILMA

1- Türk Primitif Sanatçılar ……………………………………………………………………………………………………………….

2- Avrupa’ya Sanat Eğitimine Giden Sanatçılar ………………………………………………………………………………….

3- Sanayi-i Nefise Mektebi ve Osmanlı Ressamlar Cemiyeti ……………………………………………………………….

4- 1914 Çallı Kuşağı, Empresyonizm ve Sanatçıları ……………………………………………………………………………

IV. ÜNİTE: CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK RESİM, HEYKEL SANATININ GELİŞİMİ

1- Atatürk’ün Sanata ve Sanatçıya Verdiği Önem ……………………………………………………………………………….

En Çok Okunan Kitaplar :  Osmanlıca Türkçesi

2- Cumhuriyet Dönemi Sanatı Gelişimi …………………………………………………………………………………………….

3- Cumhuriyetten Günümüze Mimari ve Mimaride Kullanılan İki ve Üç Boyutlu Sanat Eserleri ……………..

4- Türk Resim Sanatında Yeni Arayışlar ……………………………………………………………………………………………

V. ÜNİTE: CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK HEYKEL SANATI

1- Güzel Sanatlar Akademisine Davet Edilen Yabancı Heykeltraşlar …………………………………………………….

2- Akademiden Yetişen Türk Heykel Sanatçıları ………………………………………………………………………………..

3- Anıtkabir ve Cumhuriyetin Kazanımlarını Yansıtan Çalışmalar