Yazarı :Bahaeddin Ögel

Efsanelerin kednilerine Mythus veya Mythe denir. Mitoloji (Mythologie) ise, bu efsaneleri inceleyen ilim koludur.
Eserimizin I. Cildini Efsanelere ayırdık, çünkü efsaneler (Mythes), bir milletin mitolojisinin canlı ve yaşayan varlıkları gibidirler. Türk efsaneleri için, başlıca iki türlü kaynağımız vardır:
– Tarihlerde geçen ve özel olarak eskiden yazılmış Türk efsanleri.
– Halk ağzından derlenmiş efsaneler. Hun, Göktürk ve Uygurlarla ilgili efsaneleri toplama ve inceleme, Çin kaynaklarını yakından tanıyan biri olmamız sebebiyle zor bir mesele teşkil etmedi. Böyle bir eser, ilim adamlarımız için olduğu kadar; Türk aydınları için de faydalı olmalı idi.
İçindekiler:
Büyük hun devleti ve Türk mitolojisi
Türklerin kurttan türeyişi
Ergenekon efsanesi
Uygurların türeyiş efsanesi
Oğuz destanı
Türkmenlerin şeceresi
Oğuz destanları hakkında bazı notlar
Han-nâme:
Yaratılış destanları
Manas destanı
Türkler ve moğol mitolojisi
Türk mitolojisinde geyik
Türk mitolojisinde kartal

En Çok Okunan Kitaplar :  Levana