Yazarı :Cevat Şakir Kabaağaçlı (Halikarnas Balıkçısı)

Halikarnas Balıkçısı, Turgut Reisin tarihsel kişiliğini çok severdi. Balıkçı, çeyrek yüzyıl yaşadığı Bodrumun, Sıralovaz yarımadasının ucundaki, Karabağ köyünde doğan Turgut Reisin serüvenini romanlaştırırken, aynı zamanda onun yaşamı çerçevesinde Osmanlı İmparatorluğunun gelişme ve gerileme dönemlerini de gözler önüne sermiştir.
Balıkçının engin deniz bilgisi ve şiirsel bir dille kaleme aldığı yapıt, deniz kurdu Turgut Reisin destanıdır bir bakıma.

En Çok Okunan Kitaplar :  En Uzun Yaz