Yazarı :Timur

Bu kitap Timur’un kendi ağzından saltanat mücadelesini orduyu ve devleti yönetme ilkelerini toplum görüşünü din anlayışını felsefesini ve kişisel ideallerini anlatır. Bu eserin Melfuzat denen kısmında Timur ilk saltanat kavgasından son Ankara Savaşı’na kadar gerçekleşen olayları kendi perspektifinden otuz bir fasıl kengeş içinde hikaye eder.
Eserin ikinci bölümü olan ‘Tüzükat kısmında ise devlet kurma ve yönetme ilkeleri ve onun uygulamalarını ortaya koyar.
Tüzükat sadece bir tarih eseri değildir aynı zamanda Timur’un başarılı bir asker bir devlet adamı ve bir lider olarak temel ilkelerini içeren bir rehber kitaptır. Onun iyi tetkik edildiğinde hayatta öncü olmak isteyen müteşebbis işadamı yönetici siyasetçi ve aile reisi gibi herkesin prensip edinebileceği ilkeleri içerdiği görülür. Timur bu kitapta başarısının sırlarını vermekte ve sağlam bir devlet kurabilmenin esaslarını ortaya koymaktadır. Bu bakımdan Tüzükat adalet esaslı bir devlet oluşumunda önemli rol oynayacak düşünceye kaynaklık edecektir.

En Çok Okunan Kitaplar :  57. Alay Çanakkale'de