Yazarı :...

Tevrat: Tevrat, İbranice bir kelime olup kanun ve öğreti anlamlarına gelmektedir. Bununla beraber o, Allah tarafından Hz. Musa’ya indirilen kutsal kitabın da adıdır. Tevrat’ın bir diğer adı da “Ahd-i Atik” (Eski Antlaşma) dir. Her Müslüman, Tevrat’ın Allah tarafından Hz. Musa’ya gönderildiğine inanmaktadır. Bugün Yahudilerin elinde bulunan Tevrat, daha önce İsrailoğulları’na (Yahudilere) verilen değildir Bundan dolayı, Müslümanlar Tevrat’ın tahrip edilmemiş asıl nüshasına inanırlar Yüce Allah da asıl Tevrat’a Kurân da şöyle işaret etmiştir; ”Biz, içinde doğru rehberlik ve nur olduğu halde Tevrat’ı indirdik…’

Zebur: Kelime olarak “yazılı şey ve kitap” anlamına gelen Zebur, Hz. Davut’a indirilmiş olan ilahi kitabın adıdır. Dinimize göre, Müslümanların Zebur’a da inanmaları gerekmektedir. Her Müslüman, Zebur’un Allah tarafından Hz. Davut’a gönderilmiş kutsal kitap olduğunu kabul etmektedir. Gerçekten de KurânıKerîm’de bu konuda, “Gerçekte biz, peygamberlerin kimini kiminden üstün kıldık. Davut’a da Zebur’u verdik.” buyrulmaktadır. Bugün Zebur’un Tevrat içinde yer aldığı belirtilmektedir. Tevrat’ın içinde “mezmurlar” adıyla yer alan kısmın, Hz. Davut’a verilen Zebur olduğu kabul edilmektedir. Zebur, ilahi kitapların en küçüğü olup onun yeni dinî hükümler getirmediği kabul edilmektedir.

En Çok Okunan Kitaplar :  SİSTEMİN SESLENİŞİ 1.cilt