Yazarı :Anonim

Tekno-kültür, teknoloji ile ayrılmaz bir biçimde eklemlenerek bir tekno-bilime

dönüşen günümüz biliminin etrafında inşa edilmekte olan kültürel iklimdir. Tekno-
kültürün, ilgili literatürde bazen ‘tekno-bilimsel kültür’ olarak anılması ya da tanım

temelinde tekno-bilim ile eş olarak görülmesi bu yüzdendir. Toplumun öngörülebilir,

hesaplanabilir ve denetlenebilir olması amacının arkasındaki teknik akıl, ideolojisini

gerçekleştirmek amacıyla kültürü hızla dönüştürmek istemektedir. Bu dönüşümün

maddi koşulları büyük ölçüde teknolojinin bilim ile eklemlenmesi ile oluşturulmaktadır.

O yüzden tekno-kültür kavramının kuramsal arka planı tekno-bilim kavramı ile de

ilişkilidir.

En Çok Okunan Kitaplar :  Mürebbiye