Yazarı :E. Hallet Carr

Dostoyevski, Marx ve Bakunin hakkındaki biyografileri hala önemli başvuru kitaplarıdır…Tarihçinin okuruna karşı sorumluluğunu yargıladığı eseri Tarih Nedir, Edward Hallett Carr’ın, başta Cambridge Üniversitesi olmak üzere çeşitli eğitim kurumlarında verdiği konferansların derlemesiyle oluşmuş, dünyada elden ele dolaşmış ve hala dolaşan ünlü broşürüdür. Her düzeydeki okuyucunun keyifle okuyabileceği bir yöntembilim denemesidir.

En Çok Okunan Kitaplar :  Fethullah'ın Copları: Işık Evleri'nden Darbeye