Yazarı :Z.Müge Kasaroğlu - Bülent Şenyürek

Bu kitaplarý; bilginin hýzla yol aldýðý çaðýmýzda, genç yaþ-

ta modern sistemleri öðrenmenin ve kullanmanýn bilincine var-
mayý baþaran tüm öðrencilerimize ithaf ediyoruz.

Zeynep Müge KASAROÐLU – Bülent ÞENYÜREK

En Çok Okunan Kitaplar :  Beyaz Zambaklar Ülkesinde