Yazarı :Imam Tirmizi

İslam literatüründe en güvenilir hadis kitapları olarak kabul edilen altı kitaptan (Kütüb-i sitte) biridir.

Müellifi, Orta Asya şehirlerinden Tirmiz (Termiz, Türmiz) şehrine nisbetle anılan meşhur hadis alimi İmam Tirmizi’dir. İmam Tirmizi’nin tam adı Ebu İsa Muhammed bin İsa ibni’d-Dahhak’tır.

Asıl adı el-Camiu’s-Sahih olan bu eser, müellifine nisbetle Sünen-i Tirmizi olarak anılır. Hayatı hakkında pek fazla bilgi bulunmamaktadır. Âmâ olarak doğduğu söylendiği gibi, daha sonraki yıllarda gözlerini kaybettiği de rivayet edilir. Âmâ olduğu için ed-Darîr ünvanına sahiptir.

En Çok Okunan Kitaplar :  Resulullah Buyurdu ki