Yazarı :Anonim

Table : Database’de saklanan kolonların birleşiminden oluşan kümedir. Table’ın data tipi yoktur.

Row : Tek kayıt demektir.

Column : Table’daki kolon adına ait kayıtlardır. Örneğin, ‘AD’ kolonu demek ‘AD’ kolonuna girilen

verilerin tümüdür.

Field : Kolon başlıkları ile kayıt başlığı olanlardır.

Primary Key : Unique + not null (Tek olmalı ve boş geçilemez.)

Foreign Key : Primary key gibidir. Fakat null değerler alabilir. 

Table’lar ilişkisel veri tabanı(compact) olmalıdır. Tablolar arasında bir ilişki kurulmalıdır. 

Oracle database’i ile kullanıcı arasında SQL_NET ilişki kurar. Protokoller belirlenir, bir isim altında

konfigurasyonlar birleştirilir. Böylece database ismi tanımlanmasıyla ona ait tüm konfigurasyonlar

oluşturulur.

En Çok Okunan Kitaplar :  ASP Kitap