Yazarı :MEGEP

Spor, ansiklopedi ve sözlüklerde; “bireysel ya da kolektif oyunlar biçiminde
gerçekleştirilen ve genellikle bir yarışmaya yol açan, kesin kurallara göre uygulanan ve ani
bir yarar beklenmeden yapılan beden hareketlerinin tümü” şeklinde tanımlanmıştır.
Günümüzde çeşitli branşlara ayrılan ve büyük bir sektör haline gelen spor, ülkeler için
prestij, tanıtım ve gelir kaynağı olmuştur. Artık spor, profesyonel sporcu için geçimini
sağladığı iş; hasta için tedavi; spor medyası için tiraj ve reyting; seyirci için deşarj olma
aracı, gençler için gençliğin gereği ve yaşlılar için yaşlanmadığının göstergesi olarak kabul
edilmiştir. Temel amacı “kazanmak” olan sporun bazen bireysel bazen de takım
oluşturularak yapılması, bir idealinin oluşmasını da sağlamıştır.

En Çok Okunan Kitaplar :  Magazin Fotoğrafçılığı