Yazarı :Murat Çulcu

Çulcunun yapıtının Özgünlüğü, adıyla başlıyor. Farklı bir bakış açısı, tarihsel olguların başka bir boyutunu görme, gösterme, değerlendirme çabası, iplerin ucunu ustalıkla birleştirerek birbirleriyle ilgisizmiş gibi görünen tarihsel olgular arasındaki gizli bağı yalın bir dille gözler önüne seriyor.
Spekülatif Marjinal Tarih Tezleri, eğerlere yer veren bir tarih anlayışı değil. Şöyle olsaydı böyle olurdu gibi bir bakış açısıyla ele almıyor olguları. Yaşanmışı yaşanmış olarak saptayıp, olguları kaygan değil sağlam bir zemine oturtmaya çalışıyor. Tarihsel arka planı, azmettirici unsurları sahnenin önüne çıkarıyor. Oyunculardan çok yapımcıların üzerinde duruyor.
Roma İmparatorluğundan günümüzün Yeni Dünya Düzenine dek uzanan ikibin yılı aşan bir tarihsel süreci zengin bir kaynak taramasıyla ele alıyor, aynı zaman aralığında farklı coğrafyalarda neler olup bittiğini, bunların birbirleriyle ilişkisini adeta bir kamera ile tarıyor ve belirleyici olana zoom yapıyor.
Marjinal Tarih Tezleri benim için tarih zemininde bilardo oynamak gibi bir çalışma oldu. Istakanın her darbesinde toplar nasıl ki hep farklı konum alıyorsa, beş bin yıllık bir süreçte cereyan eden olaylar da her irdelemede farklı bir görünüm kazanıyordu.
Roma İmparatorluğunun yıktığı Kartacanın mirasçısı Uluslararası Ticaret Oligarşisinin Yeni Dünya Düzeni Kartaca modeli bir adem-i merkeziyet anlayışına dayandırması
veya
Musevilerin Tanrısını yok etmek için binlerce Musevi ve Hıristiyanı katleden putperest Romanın, sonunda Musevilerin Tanrısını sahiplenip yüzyıllarca Musevilere ve Hıristiyanlara kan kusturması gibi…
Marjinal Tarih Tezleri, tarihin makyajsız hali sayılabilir…
-Murat Çulcu-

En Çok Okunan Kitaplar :  Bilgisayar Kitapları İnanılmaz Arşiv