Yazarı :Mert Maviş

Bu kitapta Twitter’ın entegre edildiği televizyon yapımları, değişen televizyon izleme alışkanlıkları, second screen ve time shifting, sosyal medya ve televizyon izleme alışkanlıklarının bireyler üzerindeki psikolojik ve sosyolojik etkileri, geleneksel reyting ölçüm yöntemleri ile yeni nesil sosyal medya – TV ilişkilerinin karşılaştırılması gibi bölümlerde konuya bir çok farklı açıdan yaklaşılmıştır.