Yazarı :Anadolu Üniversitesi

Bugün, bilim üretmek amacıyla bilimsel bilginin nasıl üretildiğini bilmeyi bıraka- lım, hergün televizyonlarda “Biz birinciyiz” diyen televizyon kanallarının, argü- manlarını hangi araştırma yöntemine dayandırdıklarını anlayabilmek, gazeteler- de çıkan kamuoyu araştırma sonuçlarını yorumlayabilmek için herkesin temel düzeyde istatistik ve araştırma bilgisine ihtiyacı vardır. Eğer bugün temel düzey- de istatistik ve araştırma bilgisine sahip değilseniz sayıları kullanarak birçok ko- nuda sizi ikna etmeye çalışanların doğruluk ve yanlışlıklarını ayırdedebilmeniz mümkün değildir. Bu kitapta size sosyal bilimler bağlamında bilimsel yaklaşımın temelleri sistematik bir biçimde anlatılmaktadır. Temel amaç merak ettiğiniz bir konuyu, bilimsel yöntemi izleyerek araştırmak istediğinizde izleyeceğiniz yön- tem konusunda sizi bilgilendirmektir.

En Çok Okunan Kitaplar :  Osmanlıca Türkçesi