Yazarı :Jostein Gaarder

Sofi Amundsen okuldan eve geliyordu. Yolun bir kısmını kız arkadaşı Jorün’le

yürürken, robotlardan bahsetmişlerdi. Jorün’e göre insan beyni gelişmiş bir

bilgisayar gibiydi. Sofi ise pek emin değildi bundan. İnsanın bir makineden, daha

öte bir şey olması gerekmez miydi?

Büyük süpermarketin orada ayrılmışlardı. Sofi geniş bir alana uzanan tek katlı

evlerden birinde oturuyordu. Evleri, Jo-rün’lerin evinden iki misli daha uzaktı

okula. Ardında başka ev olmayıp derin bir orman başladığından, Sofi’ye evleri

dünyalın ta en ucundaymış gibi geliyordu.

Sofi Yonca Sokağı’na saptı. Sokağın en dibinde “Kaptan Virajı” denen bir

dönemeç vardı. Bu yoldan cumartesi pazar günleri dışında pek geçen olmazdı.

Mayıs’m ilk günlerinden biriydi. Bazı bahçelerde meyve ağaçlarının dibinde öbek

öbek nergisler açmıştı. Ağaçlar yeşil, ince bir örtüye bürünmüşlerdi.

Her şeyin yılın bu vaktinde büyüyüp gelişmeye başlaması ne ilginçti! Karlar eriyip

En Çok Okunan Kitaplar :  Zaman ve Varlık Üzerine

havalar ısınmaya başlar başlamaz onca yeşil bitki özünün cansız topraktan

fışkırmasını sağlayan şey neydi?