Yazarı :Muhammed Maliki

Bu sayfalar, uzunca bir zamandır hazırlanıyordu. Elimdeki 1970 tarihli kitabın, yani Siyon Liderlerinin Protokolları’nın bizlere vereceği güzel bilgiler uğruna bu dikte işlemine uzun süreler devam ettim. En sonunda bitti ve yayınlamak için hazırlamaya başladım.
Siyon Liderlerinin Protokolları Dünya tarihininde bıraktığı ve bırakmaya devam edeceği izler bakımından çok önem lidir. Bu önem hem Yahudi kesimi, hem diğer kesim, yani biz yahudi olmayanlar için gayet önemlidir. Çok dikkat çeken bir husus olarak, daha Siyon Liderlerinin Protokolları yayınlanalı 16 sene geçmişken; ünlü dâhi Ford Motor Company’nin sahibi Henry Ford bu protokolları baz alarak kendi sonunu getiren uzun bir yazı dizisi yayınlatmış ve bunu daha sonra “Beynelmilel Yahudi” adı altında kitap olarak yayımlatmıştır. Bu Amerikan tarihi açısından fevkalede önemli bir durum teşkil eder. Hem sonuçları bakımından, h em de oluşumu bakımından…

En Çok Okunan Kitaplar :  Medya, Kültür, Para ve İstanbul İktidarı