Yazarı :Anonim

pdf / E-kitap

Sınıfyönetimiileilgilitemelkavramları açıklayabilme Öğretmenlikmesleğininalanlarınıve öğretmenlerinsahipolmasıgerekenbecerileri bilme İnsandoğasınailişkinkuramlarıaçıklayabilme Sınıfyönetimindekimodellerinveyaklaşımların temelözelliklerinibilme Sınıfyönetimininboyutlarınıvedemokratikbir sınıfyönetimininnasılolmas ıgerektiğini açıklayabilme