Yazarı :Anonim

Sınıfyönetimiileilgilitemelkavramları açıklayabilme Öğretmenlikmesleğininalanlarınıve öğretmenlerinsahipolmasıgerekenbecerileri bilme İnsandoğasınailişkinkuramlarıaçıklayabilme Sınıfyönetimindekimodellerinveyaklaşımların temelözelliklerinibilme Sınıfyönetimininboyutlarınıvedemokratikbir sınıfyönetimininnasılolmas ıgerektiğini açıklayabilme

En Çok Okunan Kitaplar :  Özel Öğretim Yöntemleri