Yazarı :Aziz Nesin

Mr. Fişer Geliyor O? Müdür bey, – Havalar soğudu. Sobaları neden yakmıyorsunuz? diye sordu. İdare memuru, – Efendim, dedi, sobaları bir bir elden geçirttim. Borular çok eskimiş, kullanılacak gibi değil. Sobaları yakarsak hep dumana boğulacağız. Müdür kızdı: -Canım, bunu neden zamanında söylemiyorsunuz? Borular delik deşik diye bu kış donacak mıyız? Çabuk yazın! İdare memuru, not defterine, müdürün söylediği müsveddeyi yazmaya başladı. Müdür ayakta söylüyordu: -"Daire Müdürlüğü’ne. Kışın gelmesi münasebetiyle…" Yazdın mı? -Yazdım efendim. – "Münasabeti ile soba borularının tamiri ciheti…" Yazdın mı? – Yazdım beyim. "Tamiri ciheti…" – "İktiza ettiğinden, eski soba borularının terkin-i kaydı ile…" -"Ter-kin-i kay-dı ile…" Evet? – Tamam. "İhtiyaç görülecek miktarda…" Yazdın mı? -"Mik-tar-da…" Yazdım beyim. – "Miktarda soba borusunun mubayaası için…" – Evet beyim.

En Çok Okunan Kitaplar :  Barikat