Yazarı :Hüseyin Rahmi Gürpınar

Hüseyin Rahmi Gürpınarın Sevda Peşinde adlı romanı, yazarın gözde temalarından kadın-erkek ilişkileri, evlilikte eşlerin uyumu, evlilikte ihanet temalarını yine kendisine özgü bir doğalcılıkla; usta ve sürükleyici biçemiyle işliyor. Bir kadının kaybolmasıyla, merak verici bir polisiye olarak başlayan roman, giderek aile dramına dönüşüyor.
Kitapta yer alan ikinci yapıt olan Kadın Erkekleşince oyununda Gürpınar, gelenekçi kadın ve çağdaş kadın motiflerini yine toplumsal bir dram çerçevesinde ele alarak, klasik çizgisini sürdürüyor.
Yazarın tüm yapıtlarının bu yeni basımında, Atlas Yayınevinin her biri değerli birer yazar ve araştırmacı olan edebiyatçılar tarafından yalınlaştırılmış basımları temel alınmış, ancak çok eskimiş bazı sözcükler değiştirilmiştir. Ayrıca önceki basımlarda yer almayan ve bu nedenle metnin anlaşılmasını güçleştiren, eski kültürümüzle, toplumsal yaşamla, inançlarla vb. ilgili sözcükler ve terimler dipnotlarıyla açıklanmış; her kitabın başına Hüseyin Rahmi Gürpınarın edebiyatçı kişiliğini irdeleyen bir inceleme eklenmiştir.

En Çok Okunan Kitaplar :  Kimlik