Yazarı :Imam Buhari

Sahih-i Buhari veya El-Camiu’s Sahih (Arapça: صحيح البخاري) Buhari’nin sahih hadisleri topladığı eseridir. Ehl-i Sünnet tarafından en güvenilir hadis kitabı olarak kabul edilir. İçinde 7275 (tekrarsız 4000) hadis vardır. Buharî, bu eseri hocası İshak b. Nâhüye’nin “Rasulullahın sahih hadislerini muhtasar bir kitapta toplasanız” diye temennide bulunması üzerine yazmıştır.

En Çok Okunan Kitaplar :  Dua ve Zikir