Yazarı :HASAN HÜSEYİN YILDIRIM

Sağlığın kendine has özellikleri, özellikle de kimin ne zaman hastalanacağının belli olmaması ve sağlık
problemi ve ihtiyacı ile karşılaşıldığında da çok yüklü miktarlarda giderleri gerektirmesi, sağlık
hizmetlerinin finansmanında kolektif sorumluluk zorunluluğunu da beraberinde getirmiştir. Güçlü
ekonomilere ve adaletli vergileme sistemine sahip kimi ülkeler sağlık hizmetlerindeki bu kolektif
sorumluluğu “genel vergiler” yoluyla karşılamaya çalışırken, kimi ülkeler de bu sorumluluğu “sağlık
sigortası”nı kurarak primlere yüklemişlerdir. Kısacası sağlığın doğasındaki belirsizlik, risk ve
maliyetlerin yüksekliği; kolektif sorumluluğu, kolektif sorumluluk da sigortayı doğurmuştur.

En Çok Okunan Kitaplar :  DKAB - Özel Öğretim Yöntemleri II Dersi İzlencesi