Yazarı :Coşkun Can Aktan

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na göre, ülke sınırları içinde yaşayan herkesin, sağlıklı

bir çevrede yaşayabilmesi ve sürekli olarak sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesinin

temini, devletin görevidir. Ülkemizde anayasa ile devlete verilen bu görevi yerine

getirmekle sorumlu ve yetkili organ Sağlık Bakanlığı’dır. Sağlık Bakanlığı bu görevi

yerine getirmek için, gerekli durumlarda, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile temasa

geçerek sağlık hizmetlerini planlamak, uygulamak, denetlemek ve değerlendirmekle

görevli en üst kurumdur. Bu çalışmada Sağlık Bakanlığı’nın genel organizasyon ve

yönetim yapısı ele alınmakta,, bu çerçevede başlıca sorunlar ortaya konulmakta ve

Bakanlık merkez teşkilatı’nın durum analizi yapılmaktadır.

En Çok Okunan Kitaplar :  Kadın Cinselliği