Yazarı :Ahmet Hamdi Tanpınar

Ahmet Hamdi Tanpınarın şiiri sembolist bir ifade üzerine kurulmuştur. Aynı anlatım tarzı romanlarına da zaman zaman sirayet eder. Saatleri Ayarlama Ensitüsü toplumumuzun bu değişme süreci içindeki durumunu, fertten yola çıkarak topluma varan bir teknikle anlatıyor.

En Çok Okunan Kitaplar :  Beyoğlu'nun En güzel Abisi