Yazarı :Ahmed Hulusi

Bir yanda asırlardan beri nesilden nesile intikâl ederek gelen dinî bilgiler; öte yandan, özellikle son yüzyılda yaptığı hamle

ile bugüne kadar bilinenleri altüst eden yepyeni bir bilim dünyası…

Dinî bilgiler, bu gün, birçok çevrelerde “hurafe” diye nitelendirilerek ele dahi alınmaz oluyor… Sebep, en yenisi 1400 yıl

evvelinde gelmiş ve o devrin insanına hitap eder şekilde düzenlenmiş görünen dinî kitapların ne demek istediklerinin

anlaşılamaması… Birçok yerlerde kullanılmış bulunanan işaret yollu kullanılan kelime ve tâbirlerin çözülememesi;

özellikle günümüzde yetişen insanların bu “Kitap”tan ve de “hitap”dan uzaklaşmasına; bu yüzden de dini bütünüyle

“hurafe” diye nitelendirilmesine sebep oluyor…

Diğer taraftan özellikle yüzyılımızda bilim, âdeta ışık hızıyla bir hamle yapmış ve günümüzde bilinenleri altüst etmiş bir

aşamada görülmekte…

Albert Einstein’ıyla, Max Planc’ıyla, Louis De Broglie’siyle, Schrödinger’iyle, Davisson ve Germer’iyle birçok bilim

En Çok Okunan Kitaplar :  Kur'an-ı Kerim Diyanet Meali

adamının ortaya çıkarttığı düşünce sistemi ve bunların tatbikçileri, yirmi birinci asır insanının düşünce dünyasını yepyeni

bir şekilde imara başladılar…